תולדות בעל ה'אור החיים' הק' זיע"א

על הספר

תולדות חייו, קצוות דרכיו ומעט מפעליו, של קודש הקדשים מלאך אלוקים מרן הגה"ק רבי חיים בן עטר זי"ע בעל 'אור החיים' הקדוש